Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
District / Divison Name Code Tel.P/O Mobile
Ahamadnagar Dr.Khune R.R. 0 241 2345940 8378974023
Aurangabad Dr.Gandal 0 240 2970446 9552105096
Akola Dr. Aditya Mahankar (Add) 0 724 2411457 8446780977
Amravati Dr.Jogi (Add) 0 721 2664854 9604907967
Beed Dr.Beg(Add) 0 2442 222625 9422745241
Bhandara Dr.Tyadi 0 7184 252473 9822724535
Buldhana Chavan S.B.(Add) 0 7262 242512 9420146625
Chandrapur Dr.Borkar Pratik 0 7172 253331 8975056992
Dhule Shri. A. R. Patil 0 2562 276830 9423861438
Gadchiroli Dr.Modak Kunal, Dr. Amardip Nandeshwar (Add) 0 7132 222214 9970683604 9730478895
Gondia Dr.Chouragade (Add) 0 7182 233790 9405531673 8766724876
Hingoli Dr.Jogdand (Add) 0 2456 223813 9822335273
Jalgaon Dr.Patil Aparna 0 257 2220089 9588623853
Jalna Dr.Santosh Kadale 0 2482 220554 9423397544
Kolhapur Dr.More V.L(Add) 0 231 2540946 9673749164
Latur R.R.Shaikh (Add) 0 2382 223153 9422717818
Nandurbar Dhole R.B. (Add) 0 2564 210018 9423917919
Nanded Dr.Deshmukh A.(Add) 0 2462 222314 9422186288 9764288111
Nagpur Dr. Rahul S.Gaikwad 0 712 2447890 9130047609
Nashik Dr. Sandip P. Suryawanshi 0 253 2505536 9403566647

Filiaria Officers of Survey Unit

Sr.No. Filaria Survey Unit Filiaria Officers Mobile STD Office
1 Thane Dr.Mahesh Nagare 9029748840
2 Pune Dr.Bendre Ajay 9923222950
3 Nashik Dr.R.R.Tryambake 9822792552
4 Aurangabad Shri.A.S.Narwade 7030010624
5 Akola Shri.C.R.Mundre 9822826972
6 Nagpur Smt.Monika Charmode 9422473811

Filiaria Officers of NFCP

Sr.No. NFCP Unit Filiaria Officers Mobile STD Office
1 Thane - Vasai Dr.Sagar Patil 9167986665
2 Palghar Dr.Sagar Patil 9167986665
3 Solapur - Akkalkot Dr.D.V.Gaikwad 9049951472
4 Nanded Dr.Akash Deshmukh 9764288111
5 Amravati Shri.Sayad Juned 9823121600
6 Bhandara - Pawani Smt.Aditi Tyadi 9822724535
7 Chandrapur Dr.S.P.Kapure 7057311966
8 Rajura Dr.A.D.Jadhav 9326867250
9 Gadchiroli Dr.Kunal Modak 9940865245
10 Dhanora Dr.Kunal Modak 9940865246
11 R.C.T.C. Nagpur Dr.Kannamwar 9822949922
12 Wardha Smt.Jayshri Thote 9673285896
13 Thane M.C. Shri.Pashte C.L. 9769007532
14 Nagpur M.C. Shri.Nasare 9833857447