Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
 • Dr. Rajesh B.Deshmukh
  Managing Director
  Haffkine Bio-Pharma. Corpn. Ltd., Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai - 400012
 • Dr. Sanjay Mukherjee
  Secretary
  Medical Education & Drugs Department, Government of Maharashtra, 9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Campus, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai – 400 001.
 • Dr. P. K. Vyas
  Principal Secretary
  Public Health Department, Government of Maharashtra, 10th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Campus, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai – 400 001
 • Dr. H. Yashodh
  Commissioner
  ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, 108, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.
 • Dr. P.H. Shingare
  Director
  Medical Education & Research, Govt. Dental College & Hospital Building, St. George's Hospital Compound, Near V.T., Mumbai - 400 001.
 • Dr.Nishigandha Naik
  Director
  Haffkine Institute, A.D.Marg, Parel, Mumbai -400012
 • Dr.A.K Tahlan
  Director
  Central Research Institute, Government of India, Kasauli Himachal Pradesh - 173 204
 • Shri Pradeep Acharekar
  Workers' Representative on the Board
  Haffkine Bio-Pharma Corp. Ltd., Haffkine Institute Campus, Parel, Mumbai: 400 012.