Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
  • Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai, India.
  • +91-22-4129320-22, 4129224
  • +91-22-4168578