Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
×

कोरोना कोविड 19 आजारावर मात करण्याकरिता दान करू इच्छिणाऱ्यांकरिता हाफकीन महामंडळातील संपर्क अधिकाऱ्यांची नावे

District / Divison Name Code Tel.P/O Mobile
Osmanabad Dr.Panchal (Add) 0 2472 223316 9423340034
Palghar Dr.Sagar Patil 9167986665
Parbhani Dr.V.R.Patil 0 2452 248779 9049028029
Pune Dr.Bendre 0 20 26698150 9923222950
Raigad Patil V.D. 0 2141 227756 9422383738
Ratnagiri Dr.Yadav S.Y. 0 2352 221791 9405596350
Sangali Adhatrao Shubhangi 0 233 2377168 9423482200
Satara Jangam Ashwini 0 2162 233269 8857904858
Sindhudurag Dr.Kartabkar Ramesh (Add) 0 2362 228868/ 228245 9423309451 8329664263
Solapur (Pandharpur) Dr.Eknath Bodale (Add.) 0 2186 223459 7972939150 9420543098
Wardha Smt.Jayshri Thote 0 7152 242960 9673285896
Washim Bayani Sonali (Add), Dr.Ashwin Hake 0 7252 235549 7378711887 9405381585
Yeotmal Dr.Sangharsh Rathod 0 7232 243148
Thane Dr.Mahesh Nagare 0 22 25331925 9029748840

Filiaria Officers of Survey Unit

Sr.No. Filaria Survey Unit Filiaria Officers Mobile STD Office
1 Thane Dr.Mahesh Nagare 9029748840
2 Pune Dr.Bendre Ajay 9923222950
3 Nashik Dr.R.R.Tryambake 9822792552
4 Aurangabad Shri.A.S.Narwade 7030010624
5 Akola Shri.C.R.Mundre 9822826972
6 Nagpur Smt.Monika Charmode 9422473811

Filiaria Officers of NFCP

Sr.No. NFCP Unit Filiaria Officers Mobile STD Office
1 Thane - Vasai Dr.Sagar Patil 9167986665
2 Palghar Dr.Sagar Patil 9167986665
3 Solapur - Akkalkot Dr.D.V.Gaikwad 9049951472
4 Nanded Dr.Akash Deshmukh 9764288111
5 Amravati Shri.Sayad Juned 9823121600
6 Bhandara - Pawani Smt.Aditi Tyadi 9822724535
7 Chandrapur Dr.S.P.Kapure 7057311966
8 Rajura Dr.A.D.Jadhav 9326867250
9 Gadchiroli Dr.Kunal Modak 9940865245
10 Dhanora Dr.Kunal Modak 9940865246
11 R.C.T.C. Nagpur Dr.Kannamwar 9822949922
12 Wardha Smt.Jayshri Thote 9673285896
13 Thane M.C. Shri.Pashte C.L. 9769007532
14 Nagpur M.C. Shri.Nasare 9833857447